MOOC CỔ CÒ 3 TRỤC 45 FEET CIMC

Mooc cổ cò CIMC 45 feet 3 trục dùng vỏ Double coin 12 vỏ gắp 01 vỏ dự phòng kèm bát treo. Gầm chassi chịu lực tốt chống cộng hưởng vặn và lật