MOOC LỒNG 3 TRỤC 40F TẢI 32.050 KG TIANRUI

Mooc lồng khung mui 3 trục 40 feet là sản phẩm có chất lượng cao nhất trong cùng phân khúc, xác nặng chịu lực tốt. Vận chuyển đa dạng các loại hàng hóa.