MOOC SÀN 14M KÉO DÀI 21M DOOSUNG

Trạng thái ban đầu 14,520 m kéo dài đến 21,520 m chuyên dụng đã qua sử dụng chất lượng 70% – 80%. Rơ mooc sàn Doosung 21m hiện đang rất khan hiếm.