MOOC SÀN 3 TRỤC 40 FEET ASEAN CŨ

Rơ mooc sàn 3 trục 40 feet Asean là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam với mức tải trọng cao. Mooc có độ bền và độ ổn định vô cùng tốt khi lưu thông trên đường.