MOOC CỔ CÒ 50 FEET 3 TRỤC CIMC 15.5M TẢI 33 TẤN

Rơ mooc cổ cò CIMC 50 Feet 3 trục với chất lượng vượt trội và nhiều ưu điểm hơn so với các sản phẩm cùng phân khúc. Ưu điểm tải cao, chất lượng dầm, mooc siêu dày, 4 thanh tăng cổ. CHASSI siêu cứng hàng 2023.