MOOC BEN CŨ, MOOC BEN TỰ ĐỔ 30 TẤN

Mooc ben mới giá đắt đỏ, khấu hao lâu, trong khi rơ mooc ben cũ chất lượng còn 70-80% mà giá rẻ gần ½  so với mới, nhanh khấu hao, dễ thay đổi.