THIÊN ĐƯỜNG XE LƯỚT- MUA BÁN XE ĐẦU KÉO CŨ ĐỜI CAO

Xe vừa mua ra khỏi cửa hàng sẽ bị giảm từ 10%-30%, chi bằng mua xe lướt (như mới, like new 99%) với mức giá phù hợp mà vẫn vay được ngân hàng với hóa đơn đủ. Theo bạn đâu sẽ là lựa chọn kinh tế hơn ??