MOOC BEN CIMC TỰ ĐỔ TẢI 28 TẤN

Sơ mi rơ mooc tải tự đổ dài 9300 mm X rộng 2,500 mm X cao 3,650 mm. Với kích thước dài 9.300 mm hiện Mooc ben CIMC đang đứng số 1 về chiều dài đối với các dòng rơ mooc ben trên thị trường hiện hành