MOOC XƯƠNG 20 FEET 2 TRỤC DOOSUNG

Sản phẩm phù hợp với nhu cầu chở container 20 Feet ở khu vực kho cảng, kho bãi hẹp, khối lượng hàng lớn nhưng diện tích nhỏ, khoảng cách ngắn