MOOC SÀN 3 TRỤC 45 FEET DOOSUNG

Mooc sàn Doosung 3 trục 45 feet với tải trọng cao, sử dụng đa năng như chạy container hoặc chở giấy, tôn cuộn, sắt thép, chở hàng rời