RƠ MOOC SÀN DOOSUNG 3 TRỤC 40F 45F 48F

Rơ mooc doosung phù hợp chạy các mặt hàng rời như: xi măng, tôn cuộn, sắt cây. Chở sắt thành phẩm, giấy cuộn, palet hàng rời. Chở đá nguyên khối, gỗ, máy công trình…Ngoài ra còn chở container 40.